KGFB - 2023 tech-nekedútba igazítunkszeretleklégy trendi!csak tinik!
Egyéni keresés

A pa­ge.­com.sg a hon­lap ké­szí­tés el­mé­le­ti tud­ni­va­ló­i­ról szá­mol be.

hirdetés

"A hon­la­pot szok­ták még web­hely, web­lap, web­ol­dal, web­si­te-­nak is ne­vez­ni. An­go­lul ho­me-­pa­ge a ne­ve a­mi­nek sze­rin­tünk a leg­han­gu­la­to­sabb és leg­ki­fe­jezőbb ma­gyar­ra for­dí­tá­sa a hon­lap."